Přehled bulletinů a PZZ pro L 13 Vivat

Poznámka: a – závazné bulletiny, b – informační bulletiny

L 13 SW/SE Vivat

Bulletiny

Číslo Vydáno Popis
SW13-001a 21.12.1984 Uchycení levého ovladače vzdušných brzd v kabině pilota.
SW13-002a 21.12.1984 Změna hodnot u teploměru hlav válců.
SW13-003a 3.4.1985 Aretace žaluzii chlazení motoru.
SW13-004a 17.6.1985 Zrušen bulletinem SW13-040a.
SW13-005a 10.7.1985 Zrušen bulletinem SW13-040a.
SW13-006a 15.8.1985 Zvýšená karbonizace hlav válců motorů Walter Mikron IIIS, způsobující nepravidelný chod motoru.
SW13-007b 23.9.1985 Zrušen bulletinem SW13-040a.
SW13-008a 9.10.1985 Poškození vrtulových krytů.
SW13-009b 14.2.1986 Nové provedení pružiny zámku podvozku.
SW13-010a 24.1.1986 Oprava zjištěných chyb v průvodní dokumentaci. 
SW13-011b 10.7.1986 Nýtové spoje v oblasti závěsných kování na křídle motorového kluzáku L-13 SW.
SW13-012a 27.8.1986 Pro snížení tepelné zátěže motoru a pro snížení rizika překročení mezních hodnot  teplot hlav válců, v letním období, při letech s trvale pracujícím motorem se provede demontáž klapky v masce motorových krytů. Doplňují se informace o hlásiči tlaku dusíku v pásnici centroplánu.
SW13- 013a 6.10.1986 Změna samomazných pouzder umístěných v okách závěsů na příhradové konstrukci trupu u  spojení s tlumičem hlavního podvozku.
SW13-014a 11.12.1986 Rozdílné záznamy provozních hodin draku a motoru.
SW13-015a 2.3.1987 Změna rozsahu polohy těžiště a oprava letových výkonů.
SW13-016a 16.3.1987 Zrušen bulletinem SW13-040a.
SW13-017a 18.5.1987 Úprava názvosloví dle ČSN 310001 u ovládacích prvků, doplnění informací k úpravě přímé aretace vzpěry hlavního podvozku.
SW13-018b 17.7.1987 Zrušen bulletinem SW13-040a. 
SW13-019b 21.7.1987 Zrušen bulletinem SW13-027a.
SW13-020a 10.9.1987 Sjednocení informací průvodní technické dokumentace všech dosud vyrobených  letadel se současnou produkcí.
SW13-021a 13.11.1987 Zrušen bulletinem SW13-027a.
SW13-022a 30.12.1987 Náhrada ocelových konzol palubní desky letových přístrojů za duralové.
SW13-023a 22.12.1987 Nahrazen bulletinem SW13-029a.
SW13-024a 3.3.1988 Upevnění krytu k vidlici podvozku.
SW13-025a 13.5.1988 Alternativní zástavba motoru Mikron IIIA.
SW13-026b 29.9.1988 Elektrické ovládání barografu v závislosti na tlaku oleje motoru.
SW13-027a 18.10.1988 Ruší se bulletiny 019 b, 021 a, doplňuje se informace o seřízení hlavního a křídlového podvozku.
SW13-028b 30.11.1989 Změna katalogu ND.
SW13-029a 30.11.1989 Použití nového materiálu na pružné elementy podvozku.
SW13-030b 31.1.1990 Přesnější kontrola tlaku dusíku v pásnici hlavního nosníku.
SW13-031b 17.5.1990 Od výrobního čísla 890316 je vyráběna verse L 13 SE.
SW13-032a 17.5.1990 Sesouhlasení údajů v Letové příručce se skutečným stavem.
SW13-033b 2.8.1990 Výměna V-A metru LUN 2740 za V-A metr LUN 2715.01.
SW13-034b 2.8.1990 Úprava náhonu otáčkoměru.
SW13-035a 12.11.1990 Úprava tuhosti vložky a zlepšení technologie vrtulového krytu, podpěry.
SW13-036b 3.12.1990 Náhrada pneumatiky Barum Aero 350x135, pneumatikou Dunlop 380x150.
SW13-037a 2.5.1991 Chybné udání rozměru v bull. SW13-34b.
SW13-038a 5.3.1991 Jednorázová kontrola kostry trupu na trhliny.
SW13-039a 19.8.1991 V důsledku změny utahovacího momentu matic hlav válců je opravena informace v Technickém popisu, návodu k obsluze a údržbě.
SW13-040a 9.9.1991 Oprava průvodní dokumentace na základě "Periodické kontrolní zkoušky".
SW13-041a 7.1.1992 Sjednocení údajů v průvodní technické dokumentaci L 13 SW, SE.
SW13-042a 18.1.1993 Výměna vodícího profilu překrytu kabiny.
SW13-043b 9.5.1995 Možnost přestavby mot. kluzáku L 13 SW na elektrifikovanou verzi L 13 SE, která spočívá v zástavbě el. spouštěče, el. generátoru, akumulátoru a úpravě elektroinstalace. 
SW13-044a 18.1.1996 Výměna lan levého ovladače vzdušných brzd.
SW13-045a 4.12.1998 Barevné značení předlohy, spojující obě poloviny výškového kormidla.
SW13-046a 21.7.1999 Na základě zkušeností z provozu, hlavně typů L 13SEH a L 13SL, zavádí se bezgenerálková údržba podle stavu i u typů L 13SW a L 13SE. 
SW13-047b 21.7.1999 Na základě letových zkoušek a přepočtu bezpečné životnosti motorového kluzáku se prodlužuje doba technického života na 5000 letových hodin.
SW13-048a 18.11.1999 Kontrola závěsného kování spoje trup - kýl č.v. A 102021N
SW13-049b 3.1.2000 Výměna závěsného kování spoje trup - kýl č. v. A 102021N
SW13-050a 24.4.2001 Instalace palubních hodin. Úprava rozsahů provozních teplot oleje motoru.
SW13-051a 24.7.2001 Prodloužení provozní životnosti nízkotlakých hadic v systému olejové a palivové instalace.
SW13-052b 11.12.2001 Preventivní zesílení spojů spodní části křídla v místě 13. Žebra Úpravy dokumentace uvedené v bulletinech SW13-002a, 010a, 015a, 017a, 032a, 041a jsou zapracovány do nové dokumentace vydané bulletinem SW13-046a.
SW13-053a 1.2.2002 Úprava vstupního otvoru na horním motorovém krytu kluzáků L13SW a L13SE, zabraňující vniknutí případných nečistot do karburátoru.
SW13-054b 18.2.2003 Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a držitelem typové dokumentace a výrobcem.
SW13-055b 15.7.2003 Náhrada radiostanice LS-5.
SW13-056b 22.11.2006 Instalace spouštěcího bzučáku se samostatným zdrojem v případě náhrady magnet.
SW13-057b 30.5.2007 Přestavba motorového kluzáku L13SW na L13SE.
SW13-058b 20.3.2008 Zástavba systému vytápění pilotní kabiny.
SW13-059b 20.3.2008 Zástavba radiokomunikačního vybavení - soupravy odpovídače Garmin GTX320A/327 a kodéru výšky AK-350.
SW13-062b 21.2.2011 Náhrada radiostanice Tesla LS-5 radiostanicí Microair 760.
SW13-062b R1 21.5.2012 Revize 1 plní požadavek EASA na doplnění výkresové dokumentace pro zástavburadiostanice Microair 760.
SW13-065a R3 23.11.2015

Ztráta vrtule za letu v důsledku utržení upevňovacích šroubů. Výrobce motoru nařizuje výměnu upevňovacích šroubů a revizi utahovacích momentů matic zajištěných drátem. 

Soubor s bulletinem ke stažení zde.

SW13-066a SR R1 10.12.2015

Z důvodu výskytu podvržených dílů - vrtulí řady V 218 nařizuje firma Evektor, spol. s r.o., držitel TC k motorovým kluzákům 
L 13 SW/SE, provést kontrolu zmíněných vrtulí namontovaných na všech motorových kluzácích L 13 SW/SE.

Soubor s bulletinem ke stažení zde.

PZZ

Číslo Vydáno Popis
CAA-AD-1-002/96 18.1.1996 Kontrola lanovodu vzdušných brzd.
CAA-AD-4-099/98 30.12.1998 Kluzák - předloha výškového kormidla - kontrola/barevné značení.
CAA-AD-T-112/1999 R1 23.11.1999 Kluzák - záměna materiálu závěsu kýlové plochy - kontrola/výměna.
CAA-AD-026/2002 29.3.2002 Motorový kluzák – sání motoru - modifikace.

L 13 SEH/SDM Vivat

Bulletiny

Číslo Vydáno Popis
SEH13-001b 16.3.1993 Výměna křídel L 13 SW na L 23 SW.
SEH13-002b 11.7.1996 Certifikace motoru M III B a schválení jeho zástavby do mot. kluzáků L 13 SEH a L 13 SDM Vivat.
SEH13-003a 4.12.1998 Barevné značení předlohy, spojující obě poloviny výškového kormidla není  v provozu kontrolováno a udržováno.
Předloha není souměrná a při její nesprávné montáži dojde k výrazné změně výchylek kormidla.
SEH13-004b 21.7.1999 Na základě letových zkoušek a přepočtu bezpečné životnosti motorového kluzáku se prodlužuje doba technického života na 5000 letových hodin. O dalším provozu nad 5000 hodin bude rozhodnuto na základě komisionelní prohlídky při periodické 400 hodinové prohlídce v době náletu 4500 - 5000 hodin.
SEH13-005a 18.11.1999 U motorového kluzáku L 13SW v.č. 890319 došlo v provozu k poškození závěsného kování spoje trup-kýl č.v. A102 021N vyrobeného z materiálu 424253.11.
SEH13-006b 3.1.2000 Závazným bulletinem SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a bylo požadováno provedení kontroly tvrdosti materiálu závěsného kování č.v. A 102 021 N. V případě zjištění použití materiálu nevyhovujícího podmínkám závazného bulletinu SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a je nařízena výměna tohoto kování, jejíž postup je uveden v tomto bulletinu.
SEH13-007a 24.7.2001 Prodloužení provozní životnosti nízkotlakých hadic v systému olejové a palivové instalace.
SEH13-008b 18.2.2003 Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a držitelem typové dokumentace a výrobcem.
SEH13-009b 17.2.2005 Možnost přestavby motorového kluzáku L13SEH na L13SDM a L13SL na L13SDL
SEH13-010b 12.11.2012 Formální úpravy dokumentu č. 730961 Technický popis a návod k obsluze a údržbě motorového kluzáku L 13 SDM Vivat.

PZZ

Číslo Vydáno Popis
CAA-AD-4-099/98 30.12.1998 Kluzák - předloha výškového kormidla - kontrola/barevné značení.
CAA-AD-T-112/1999 R1 23.11.1999 Kluzák - záměna materiálu závěsu kýlové plochy - kontrola/výměna.

L 13 SL/SDL Vivat

Bulletiny

Číslo Vydáno Popis
SL13-001b 16.3.1993 Výměna křídel L 13 SW na L 23 SW.
SL13-002a 4.12.1998 Barevné značení předlohy, spojující obě poloviny výškového kormidla není  v provozu kontrolováno a udržováno. Předloha není souměrná a při její nesprávné montáži dojde k výrazné změně výchylek kormidla.
SL13-003b 21.7.1999 Na základě letových zkoušek a přepočtu bezpečné životnosti motorového kluzáku se prodlužuje doba technického života na 5000 letových hodin. O dalším provozu nad 5000 hodin bude rozhodnuto na základě komisionelní prohlídky při periodické 400 hodinové prohlídce v době náletu 4500 - 5000 hodin.
SL13-004a 18.11.1999 U motorového kluzáku L 13SW v.č. 890319 došlo v provozu k poškození závěsného kování spoje trup-kýl č.v. A102 021N vyrobeného z materiálu 424253.11.
SL13-005b 3.1.2000 Závazným bulletinem SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a bylo požadováno provedení kontroly tvrdosti materiálu závěsného kování č.v. A 102 021 N. V případě zjištění použití materiálu nevyhovujícího podmínkám závazného bulletinu SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a je nařízena výměna tohoto kování, jejíž postup je uveden v tomto bulletinu.
SL13–006a 24.7.2001 Prodloužení provozní životnosti nízkotlakých hadic v systému olejové a palivové instalace letounu.
SL13-007b 18.2.2003 Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a držitelem typové dokumentace a výrobcem.
SL13-008b 17.2.2005 Možnost přestavby motorového kluzáku L13SEH na L13SDM a L13SL na L13SDL

PZZ

Číslo Vydáno Popis
CAA-AD-4-099/98 30.12.1998 Kluzák - předloha výškového kormidla - kontrola/barevné značení.
CAA-AD-T-112/1999 R1 23.11.1999 Kluzák - záměna materiálu závěsu kýlové plochy - kontrola/výměna