EV-97 028a SR

Kontrola dostatečného zasunutí čepů náhonu vztlakových klapek do klapek.
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Safety Related
Datum vydání: 
18. 6. 2014