EV-97 026a

Odírání hlav nýtů na trupu stykem s kryty křídlo-trup.
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Mandatory
Datum vydání: 
10. 2. 2014