EV-97 019a

Servisní bulletin firmy Rotax - možnost výskytu trhlinek na hřídeli motoru.
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Mandatory
Datum vydání: 
1. 12. 2011