EV-97 010a

Oprava kovových pouzder uchycení překrytu kabiny (text bulletinu je anglicky).
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Mandatory
Datum vydání: 
11. 9. 2008